Makeyour.net

рекламен формат
макет
позиция
уникални потребители
дневни импресии
цена на 1000 импресии

medium rectangle 300x250
max 50 kb
всички страници
7000
35000
6.00 лв.

video ad 300х250
max 250 kb
всички страници
7000
35000
12.00 лв.

half page ad 300x600
max 70 kb
всички страници
7000
35000
8.00 лв.

leaderboard 728x90
max 50 kb
всички страници
7000
35000
6.00 лв.

wallpaper
max 200 kb
всички страници
7000
35000
12.00 лв.Bulnews.net

рекламен формат
макет
позиция
уникални потребители
дневни импресии
цена на 1000 импресии

medium rectangle 300x250
max 50 kb
всички страници
2000
13000
10.00 лв.

video ad 300х250
max 250 kb
всички страници
2000
13000
14.00 лв.

half page ad 300x600
max 70 kb
всички страници
2000
13000
12.00 лв.

leaderboard 728x90
max 50 kb
всички страници
2000
13000
10.00 лв.

wallpaper
max 200 kb
всички страници
2000
13000
18.00 лв.

pr публикация
 
избрана рубрика
-
-
250.00 лв.Tvoia.net

рекламен формат
макет
позиция
уникални потребители
дневни импресии
цена на 1000 импресии

medium rectangle 300x250
max 50 kb
всички страници
2500
12000
6.00 лв.

video ad 300х250
max 250 kb
всички страници
2500
12000
12.00 лв.

half page ad 300x600
max 70 kb
всички страници
2500
12000
8.00 лв.

leaderboard 728x90
max 50 kb
всички страници
2500
12000
6.00 лв.

wallpaper
max 200 kb
всички страници
2500
12000
12.00 лв.

pr публикация
 
избрана рубрика
-
-
150.00 лв.Kolela.net

рекламен формат
макет
позиция
уникални потребители
дневни импресии
цена на 1000 импресии

medium rectangle 300x250
max 50 kb
всички страници
1500
7000
4.00 лв.

video ad 300х250
max 250 kb
всички страници
1500
7000
8.00 лв.

half page ad 300x600
max 70 kb
всички страници
1500
7000
5.00 лв.

leaderboard 728x90
max 50 kb
всички страници
1500
7000
4.00 лв.

wallpaper
max 200 kb
всички страници
1500
7000
6.00 лв.

pr публикация
 
избрана рубрика
-
-
100.00 лв.
* Приблизителен брой импресии на ден.

Минимална сума за рекламна кампания 100 лв.

Посочените цени са без ДДС.

За повече от една позиция или за нестандартни реклами се свържете с Нас за договаряне на условията.

Условия:
Рекламодателят е отговорен за авторски и други права по излъчваните реклами.

За връзка:
мейл адрес: office@oblak.co